You are here

Oversigt over mentorer

Nedenfor kan de læse om de mentorer der er tilknyttet jobcenteret.

Når du modtager kontanthjælp og er med i empowermentprojektet, har du mulighed for at få hjælp fra en mentor, til at opnå de mål og delmål, du og din koordinerende sagsbehandler har skrevet i "Min plan"

Du er selv med til at vælge den mentor, du tænker bedst kan hjælpe dig.

Når du har valgt en mentor, kontakter du din koordinerende sagsbehandler for aftale om, hvad mentoren skal hjælpe dig med.

Du kan med fordel vælge 2-3 mentorer fra listen så der er større chance for, at vi kan finde en, der har tid lige nu.

Mentorer

 • Anne

  Spidskompetencer: God til at lytte, ærlig, motivator, stærk i kommunikation med offentlige instanser, døråbner, etablering af praktik, løntilskud og ordinært arbejde. CV og ansøgninger samt direkte kontakt til virksomheder.

  Møder det enkelte menneske i øjenhøjde uden forbehold og tage udgangspunkt herfra. God til at lytte, støtte og handle derefter. En stærk motivator i det tempo, der støtter op om den enkeltes udvikling. Søger den fælles succes.

  Branchekendskab og erhvervserfaring: Mange års erfaring på det private arbejdsmarked med kommunikation og markedsføring. Har stort kendskab til dansk erhvervsliv, brancher og uddannelser.

  5 års erfaring i beskæftigelsesbranchen som konsulent og underviser. 2 år som mentor.

  Erfaring med bl.a.: banderelaterede borgere, unge og kriminalitet, hashmisbrug, psykiske lidelser,  krisehjælp fx ved mishandling, angst og depression.

  Sprog: Dansk og engelsk

 • Aydah

  Særlige spidskompetencer: Lyttende, hvilket gør at borgerne opnår stor tillid. God til at handle på situationen. Kendskab til alle offentlige myndigheder.

  Branchekendskab og erhvervserfaring: Har været selvstændig med egen frisørsalon, securitymedarbejder i Københavns lufthavn, arbejdet i tolkefirma som tolk og som administrativ, cafebestyrer, undervist på ungdomsskole.

  Relevant uddannelse: Uddannet NLP coach.

  Sprog: Arabisk

 • Ayla

  Særlige spidskompetencer: Stor viden omkring kost og motion. Træner gerne sammen med borgerne, hvis det er nødvendigt. Tager udgangspunkt i den enkelte borger og tager hensyn borgerens nuværende ståsted. Er god til at motivere og sætte aktiviteter i gang. Motiverer og opfordrer borger til selv at komme med idéer og tiltag.

  Relevant uddannelse: Er i gang med socialrådgiver uddannelsen og har kendskab til lovgivningen indenfor socialområdet, herunder beskæftigelse og børneområdet.

  Sprog: Behersker tyrkisk og kurdisk flydende.

 • Bente

  Særlige spidskompetencer: Støtte til håndtering af angst, stress, depression, traumer, hjælp til overblik over økonomi, kontakt til offentlige myndigheder, kontakt og ledsagelse til læge/behandlingssteder mv. samt Job- og uddannelsesvejledning.

  Branchekendskab og erhvervserfaring: 5 års erfaring som psykoterapeut. Stor erfaring som mentor/støttekontaktperson samt 4 års erfaring fra jobcenter.

  Relevant uddannelse: Psykoterapeut.

  Sprog: Dansk, engelsk.

 • Charlotte

  Særlige spidskompetencer: Stress, traumer, angst, depression, mindreværd, psykiske diagnoser, livskriser.

  Branchekendskab og erhvervserfaring: Formidling, undervisning, krisehjælp.

  Relevant uddannelse: Psykoterapeut, mindfulnessinstruktør, informationsformidler.

  Sprog: dansk, engelsk.

 • Claus

  Særlige spidskompetencer: Mentorstøtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Praktisk orienteret og ”nede på jorden” tilgang til andre mennesker. Mit mål er at støtte dig til indslusning i det private eller offentlige erhvervsliv. Vi dyrker succesen og samler livsglæden op, hvis den har været gemt væk. Du er 100% i fokus og trygge hænder hos mig. Sammen bruger vi dine faglige færdigheder. Min tilgang er ikke klinisk, men baseret på et livs egne erfaringer - kombineret med en omfattende faglig baggrund.

  Branchekendskab og erhvervserfaring: I dag lever jeg professionelt af at være mentor. Min praktiske erfaring rækker hele vejen rundt; bag skivebordet med handel og transport, i lager og logistik, i produktion og industri samt ikke mindst iværksætteri. Desuden arbejder jeg intensivt med livsstilsændringer, hjælp til misbrugslignende eller helbredsmæssige udfordringer samt overvægt og selvværdsproblematikker.

  Relevant uddannelse: Udover at være uddannet mentor, er jeg desuden uddannet indenfor Enneagrammet og vægtstopformidling. Før mentoruddannelsen har jeg arbejdet som slagter, i detailsalg, som disponent, teamkoordinator og som lager- og logistikchef.

  Sprog: Dansk, Engelsk, Tysk, Skandinavisk

  Netværksmedlem i:
  Erhvervssammenslutningen Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslund, Rotary, BNI

 • Hakima

  Særlige spidskompetencer: Stor erfaring med arbejde indenfor kulturforståelse, ligestilling, tvangsægteskaber, frivilligt arbejde, unge og kriminalitet, sundhed og motion.

  Branchekendskab og erhvervserfaring: Projektleder på forskellige integrationsprojekter støttet af bl.a. ministerier og private fonde, tolk, leder af Vestegnen Indvandrer Kvindecentret.

  Sprog: Arabisk, marokkansk, fransk, engelsk, dansk.

  Bestyrelsesmedlem i:

  Foreningen for Dansk-International Kulturintegration (FDIK) (formand)
  Rådet for Mellemfolkeligt Samvirke
  Marokkos Venner i Danmark
  Boligområdet Albertslund Syd.

 • Hans Henrik

  Særlige spidskompetencer: Jeg er hverken jurist, psykolog eller socialrådgiver. Min rolle som mentor er at lytte, støtte og hjælpe med alt fra praktiske ting til formulering af ansøgninger og kommunale blanketter. Herudover forsøger jeg hjælpe til at finde mål og mening i livet, når dette kan være svært.

  Branchekendskab og erhvervserfaring: Jeg har arbejdet som mentor i de sidste 2 år. Før da har jeg arbejdet som freelance journalist og tekstforfatter – hvilket jeg stadig gør ved siden af mentorjobbet. Jeg har skrevet til en lang række fagforeningsmagasiner og lavet kommunikation for mange forskellige slags virksomheder, fra SAS og Teknologisk Institut til Dansk Metal og FIAT.  Jeg er uddannet cand. phil. i dansk litteratur.

  Sprog: Dansk, engelsk.

 • Irene

  Særlige spidskompetencer: Bred erfaring i at arbejde med angst, depression, tab, sorg og krise. Endvidere bredt kendskab til den aktuelle lovgivning indenfor arbejdsmarkedet. Tror på at relationen mellem borger og mentor er i stand til at skabe udvikling for borgeren.

  Branchekendskab og erhvervserfaring: Bred erfaring indenfor mange forskellige grene af psykiatrien.

  Relevant uddannelse: Eksamineret psykoterapeut (4 1/2 år). 1-årig efteruddannelse i familieterapi.

  Sprog: Dansk, engelsk.

 • Johanne

  Særlige spidskompetencer: Har det godt med “rødder” og tidligere indsatte samt “bande exit”. Er god til at læse imellem linjerne, og gir ikke frivilligt op.

  Branchekendskab og erhvervserfaring: Har været ansat på ungdomsfængslet ”udsigten”.

  Har erfaring indenfor: Personbeskyttelse, trusler, stalking samt håndtering af sorg og traumer.

  Relevant uddannelse: Er uddannet indenfor sikkerhedsbranchen (15 års erfaring).

  Sprog: Dansk, norsk, svensk, tysk, engelsk og spansk.

 • Lene

  Særlige spidskompetencer: Bred viden og erfaring med socialrådgivning. Trives med problemløsninger og med at skabe mening i og overblik over de problematikker, den enkelte borger har.

  Branchekendskab og erhvervserfaring: Har bl.a. arbejdet inden for Børnehandicap, familie, hjælpemidler, pension, revalidering og arbejdsmarkedsrådgivning – og mange års erfaring som mentor.

  Relevant uddannelse: Er uddannet socialrådgiver

  Sprog: Dansk

 • Marjan

  Særlige spidskompetencer: God til at håndtere psykiske eller fysiske barrierer fx depression og angst, styrke personlige og sociale kompetencer og støtte, til at blive bevidst om egne ressourcer og styrker.

  Er meget støttende og lyttende, og er meget omsorgsfuld overfor den enkelte borger. God kulturel forståelse. Er god til at hjælpe med at finde løsninger på diverse problemstillinger og har et godt kendskab til kommunen og det sociale område.

  Branchekendskab og erhvervserfaring: Social mentor, tolk, støttekontaktperson, konsulent/rådgiver i Socialcenter forskellige kommuner.

  Sprog: Dari, farsi

 • Nawal

  Særlige spidskompetencer: Har empati og et positivt mennskesyn. Har rummelighed og evne til at motivere borgeren. Har gode samarbejdsegenskaber og evne til at skabe tillid og kontakt.

  Branche kendskab og erhvervserfaring: Arabisk tolk, frivillig arbejde i krisecenter for kvinder.

  Sprog: Arabisk samt marokkansk dialekt.

 • Pinar

  Særlige spidskompetencer: Engageret, fleksibel, empatisk, målbevidst, positiv/optimistisk.

  Branchekendskab og erhvervserfaring: Børnehave, skolepædagog, frivillig pædagog i en klub.

  Relevant uddannelse: Pædagog.

  Sprog: Tyrkisk, kurdisk.

 • Soufyan

  Særlig spidskompetence: Jeg er god til at skabe relation og tillid til mennesker. Jeg spotter problemstillingerne og sikrer mig at den enkelte ledes på rette vej via samtaler eller anden relevant støtte evt. ved at skabe kontakt til andre instanser.

  Jeg arbejder ofte på tværs af forskellige instanser, læger, psykologer m.m. Jeg ser det tværfaglige samarbejde som vigtigt for at borgeren får den rette indsats og hjælp. Allervigtigst er det at borgeren selv lærer at klare sig og bliver guidet i at håndtere fremadrettede udfordringer.

  Branchekendskab og erhvervserfaring: Støtteperson for en ung med ADHD. Jeg er også sideløbende medhjælper og støtteperson for unge kriminelle op til 25 år. Mit arbejde går ud på at vise en tilstedeværelse hos de udsatte unge samtidigt med at vi skal have en åben dialog omkring job og fritidsinteresser. Jeg skal være en støtte og vejleder når de har været i problemer og svære situationer.

  Relevant uddannelse: Jeg har bl.a. kurser relateret til udsatte unge, hvilket jeg har haft stor glæde af. Erfaringen fra kurserne kan bruges på andre borgergrupper der er udsatte af forskellige årsager.

  Sprog: Jeg taler flydende dansk, berbisk, marokkansk/arabisk og engelsk.

 • Terkel

  Særlige spidskompetencer: Kendskab til misbrugsbehandling, er meget struktureret, jeg er god til at lytte, er empatisk og tager gerne udfordringerne op.

  Branchekendskab og erhvervserfaring: Har arbejdet som procesoperatør og maler. Har arbejdet som vejleder i 29 år.

  Relevant uddannelse: Certificeret mentor, voksenvejleder uddannelse.

  Sprog: Dansk, engelsk.

 • Zahida

  Særlige spidskompetencer: Folk får hurtigt tillid til mig.

  Branchekendskab og erhvervserfaring: Har overordnet kendskab til hvordan de forskellige kommunale og sundhedssystemer fungerer.

  Relevant uddannelse: Sundhedsformidler

  Sprog: Urdu/punjabi og hindi.

 • Frivillig mentor hos KVINFO - Mentornetværket

  KVINFOs tilbud om mentorstøtte er for både mænd og kvinder, der er mellem 25 – 45 år gamle og har en flygtninge- indvandrerbaggrund. For at få en mentor, skal du have været i Danmark mellem 6 måneder og 5 år.

  Kvinfos mentorer kan hjælpe dig med alt fra faglige mål i forhold til job og karriere til mere personlige og sociale mål, så som at styrke dit selvværd eller få et mere aktivt liv i Danmark.

  Forløbet er således, at du mødes med din mentor mindst en gang om måneden, hvor I arbejder med de mål og ønsker, som du har.

  Du kan læse mere på Kvinfos hjemmeside omkring Mentornetværket: http://kvinfo.dk/mentor/om-mentornetvaerket 

  Kontaktoplysninger

  Udfyld skema på Kvinfos hjemmeside, hvis du gerne vil have en mentor: http://kvinfo.dk/mentor/vil-du-have-en-mentor

  Eller ring til Kvinfos hovednummer på Tlf: 33 13 50 88

   

Sidst opdateret 11.08.2015