You are here

Sprogundervisning i dansk

Sprogundervisning i dansk er for dig, der har behov for at blive bedre til at forstå, læse og skrive dansk for at kunne være i en praktik, på en arbejdsplads eller på en uddannelse.

Du kan få danskundervisning i op til 25 timer om ugen og undervisningen finder sted på:

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, Skolevej 6, 2600 Glostrup.

For mere information kontakt din koordinerende sagsbehandler eller læs mere på skolens hjemmeside:

www.vestegnenssprogcenter.dk

Sidst opdateret 16.06.2015