You are here

Sprogundervisning i dansk - klar til job

Sprogundervisning i dansk – klar til job, er særligt til kvinder der ikke taler særligt meget dansk.

Tilbuddet er til dig, der har behov for at blive bedre til at forstå, læse og skrive dansk for at kunne være i en praktik, på en arbejdsplads eller på en uddannelse.

Undervisningen tilrettelægges til dig og er på mindst 12 timer om ugen og foregår på:

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, Skolevej 6, 2600 Glostrup.

For mere information kontakt din koordinerende sagsbehandler eller læs mere på skolens hjemmeside:

www.vestegnenssprogcenter.dk

Sidst opdateret 16.06.2015